Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Κατοικίας Επιχείρησης

Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλιση Αυτοκινήτου Μηχανής

Ασφάλεια Επιχειρήσεων


Το ασφαλιστικό πρόγραμμα ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με:

 • την παροχή υπηρεσιών,
 • το εμπόριο,
 • τη μικρή μεταποιητική ή /και παραγωγική δραστηριότητα.

Aφορά αποκλειστικά τη λεγόμενη μικρομεσαία επαγγελματική δραστηριότητα και ως εκ τούτου περιλαμβάνει επιχειρήσεις των οποίων τα συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια δεν ξεπερνούν το ποσό των € 1.000.000.

Χαρακτηριστικά
Ασφάλειες Κέρκυρα - Ασφάλεια Επιχείρησης Το ασφαλιστικό πρόγραμμα «ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών καλύψεων εξασφαλίζοντας τη μικρομεσαία επιχείρηση ανταποδοτικά με αμεσότητα και συνέπεια. Οι καλύψεις αυτές παρέχονται είτε με τη μορφή πακέτων είτε με τη μορφή μεμονωμένων καλύψεων. Βασική προϋπόθεση λειτουργίας της ασφάλισης αποτελεί η βασική επιλογή του ασφαλιστικού πακέτου πυρκαγιάς. Πέραν αυτού όλες οι υπόλοιπες ασφαλιστικές καλύψεις – ασφαλιστικά πακέτα παρέχονται κατ’ επιλογή.

Πακέτα καλύψεων


Πυρκαγιάς

 

Μεμονωμένες καλύψεις


 • πυρκαγιά
 • κεραυνός
 • έκρηξη
 • αποκομιδή ερείπιων
 • πρόσκρουση οχήματος
 • πτώση αεροσκάφους

 


 • αστική ευθύνη πυρκαγιάς – νερών έναντι τρίτων
 • αστική ευθύνη πυρκαγιάς – νερών προς τον ιδιοκτήτη
 • κλοπή
 • θραύση υαλοπινάκων
 • σεισμός
 • βραχυκύκλωμα
 • διακοπή λειτουργίας επιχείρησης
 • απώλεια εισοδήματος από ατύχημα υπαλλήλων
 • θάνατος και ΜΟΑ από ατύχημα
 • ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ζημιές από εξωτερικά & εσωτερικά αίτια)
 • ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ζημιές από εξωτερικά αίτια)
 • διάρρηξη χρηματοκιβωτίου
 • ληστεία κατά τη μεταφορά χρημάτων
 • ληστεία ταμείου
 • εμπιστοσύνη υπαλλήλων
 • αστική ευθύνη επαγγελματικού χώρου
 • αστική ευθύνη εργοδότη
 • επαγγελματική αστική ευθύνη
 • αστική ευθύνη προϊόντος
 • αλλοίωση εμπορευμάτων
 • μεταφορά εμπορευμάτων
 • νομική υποστήριξη

Πολιτικών Κινδύνων

 

 • τρομοκρατικές ενέργειες
 • στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • κακόβουλες ενέργειες

 

Νερών

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • θύελλα
 • θραύση σωληνώσεων


 • Στοιχεία Επικοινωνίας:
 • Μάριος Κούστας
  Πολ. Κωνσταντά 15
  49100 Κέρκυρα

 • Τηλ.: 26610 48911
  26610 48913

 • Fax: 26610 34441
  Κιν.: 6977 808273

 • email: